Deprecated: Creation of dynamic property ACF::$fields is deprecated in /home/public/sites/www.parentgood.nl/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/includes/fields.php on line 136

Deprecated: Creation of dynamic property acf_loop::$loops is deprecated in /home/public/sites/www.parentgood.nl/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/includes/loop.php on line 26

Deprecated: Creation of dynamic property ACF::$loop is deprecated in /home/public/sites/www.parentgood.nl/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/includes/loop.php on line 270

Deprecated: Creation of dynamic property ACF::$revisions is deprecated in /home/public/sites/www.parentgood.nl/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/includes/revisions.php on line 413

Deprecated: Creation of dynamic property acf_validation::$errors is deprecated in /home/public/sites/www.parentgood.nl/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/includes/validation.php on line 26

Deprecated: Creation of dynamic property ACF::$validation is deprecated in /home/public/sites/www.parentgood.nl/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/includes/validation.php on line 212

Deprecated: Creation of dynamic property acf_form_customizer::$preview_values is deprecated in /home/public/sites/www.parentgood.nl/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/includes/forms/form-customizer.php on line 26

Deprecated: Creation of dynamic property acf_form_customizer::$preview_fields is deprecated in /home/public/sites/www.parentgood.nl/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/includes/forms/form-customizer.php on line 27

Deprecated: Creation of dynamic property acf_form_customizer::$preview_errors is deprecated in /home/public/sites/www.parentgood.nl/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/includes/forms/form-customizer.php on line 28

Deprecated: Creation of dynamic property ACF::$form_front is deprecated in /home/public/sites/www.parentgood.nl/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/includes/forms/form-front.php on line 603

Deprecated: Creation of dynamic property acf_form_widget::$preview_values is deprecated in /home/public/sites/www.parentgood.nl/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/includes/forms/form-widget.php on line 34

Deprecated: Creation of dynamic property acf_form_widget::$preview_reference is deprecated in /home/public/sites/www.parentgood.nl/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/includes/forms/form-widget.php on line 35

Deprecated: Creation of dynamic property acf_form_widget::$preview_errors is deprecated in /home/public/sites/www.parentgood.nl/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/includes/forms/form-widget.php on line 36

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/public/sites/www.parentgood.nl/wp-content/plugins/elementor-pro/core/editor/editor.php on line 129

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/public/sites/www.parentgood.nl/wp-content/plugins/elementor-pro/core/editor/editor.php on line 129

Deprecated: Using ${expr} (variable variables) in strings is deprecated, use {${expr}} instead in /home/public/sites/www.parentgood.nl/wp-content/plugins/mollie-payments-for-woocommerce/src/Log/WcPsrLoggerAdapter.php on line 83

Deprecated: Creation of dynamic property acf_field_oembed::$width is deprecated in /home/public/sites/www.parentgood.nl/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/includes/fields/class-acf-field-oembed.php on line 31

Deprecated: Creation of dynamic property acf_field_oembed::$height is deprecated in /home/public/sites/www.parentgood.nl/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/includes/fields/class-acf-field-oembed.php on line 32

Deprecated: Creation of dynamic property acf_field_google_map::$default_values is deprecated in /home/public/sites/www.parentgood.nl/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/includes/fields/class-acf-field-google-map.php on line 33

Deprecated: Creation of dynamic property acf_field__group::$have_rows is deprecated in /home/public/sites/www.parentgood.nl/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/includes/fields/class-acf-field-group.php on line 31

Deprecated: Creation of dynamic property acf_field_clone::$cloning is deprecated in /home/public/sites/www.parentgood.nl/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/pro/fields/class-acf-field-clone.php on line 34

Deprecated: Creation of dynamic property acf_field_clone::$have_rows is deprecated in /home/public/sites/www.parentgood.nl/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/pro/fields/class-acf-field-clone.php on line 35
Algemene voorwaarden – ParentGOOD

ParentGOOD

Is een eenmanszaak gevestigd op:
Oranjehofje 4, 2801 WM GOUDA, www.parentgood.nl
BTWnr: NL003674379B96 , KvK 82303347,

Algemene voorwaarden ParentGOOD

  • Overeenkomst: Van een overeenkomst is sprake wanneer:
  • Je je aanmeldt voor een online of offline training, cursus, programma, seminar of iets dergelijks via de website, via e-mail, telefonisch of schriftelijk.
  • Een schriftelijk, mondeling of telefonisch gedaan aanbod wordt aanvaard.
  • je een (digitaal) product aanschaft via de website. Annulering Producten en diensten die je via de
    website aanschaft, kunnen binnen 14 dagen zonder opgave van redenen worden geannuleerd
    (herroepingsrecht) door middel van het versturen van een e-mail naar info@parentgood.nl.

 

Online producten en diensten: Bij het aanschaffen van een online product of dienst waarbij de levering al tijdens de bedenktijd van 14 dagen plaats vindt, ziet u vanaf het moment dat de cursus start af van het herroepingsrecht. Een online programma is gestart op het moment de eerste les of module online staat en u de inloggegevens hiervoor heeft ontvangen.

Garantie: Indien een garantie van toepassing is, geldt bovenstaande niet, mits je aan de
voorwaarden van de garantie voldoet.

Betaling: Betaling ontvang ik graag binnen 14 dagen na factuurdatum. Als betaling uitblijft dan kan ik een beroep doen op een incassobureau. Jij dient alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden die ik redelijkerwijs moet maken als betaling uitblijft.

Vervanging: Als ik door ziekte of overmacht geen training kan geven, staat het mij vrij een vervanger in te schakelen of de training in overleg te verplaatsen naar een andere datum.

Aansprakelijkheid: Ben je ontevreden over een door mij geleverde dienst, dan doe ik mijn uiterste best om daar samen met jou uit te komen. Mijn aansprakelijkheid gaat niet verder dan het overeengekomen factuurbedrag voor die dienst. Mijn aansprakelijkheid voor zaakschade gaat niet verder dan het bedrag dat mijn verzekering in een voorkomend geval daadwerkelijk uitkeert. Als de verzekering niet uitkeert, is mijn aansprakelijkheid beperkt tot het overeengekomen factuurbedrag voor de betreffende dienst.

Intellectueel eigendom: Het trainingsmateriaal wat gebruikt wordt in (online) trainingen of
programma’s, in werkboeken en dergelijke, heb ik zelf ontwikkeld en mag niet worden verspreid of verveelvoudigd zonder mijn voorafgaande schriftelijke toestemming. Teksten in nieuwsbrieven, e- books en op de website mogen niet worden verspreid of verveelvoudigd zonder mijn voorafgaande schriftelijke toestemming. Inloggegevens die toegang bieden tot online producten en diensten zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik en mogen niet aan anderen worden verstrekt.

Geheimhouding: Vanzelfsprekend ga ik vertrouwelijk om met informatie over je privésituatie. Indien van toepassing word je zelf ook geacht vertrouwelijk om te gaan met privé informatie van mij en andere deelnemers.